Lista ośrodków

line

Uprzejmie informujemy, iż lekarze przeglądają skrzynki kontaktowe raz na kilka dni. W razie braku odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock
Tel. 22 710 30 35
Wyślij e-mail

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Oddział Chorób wewnętrznych i Onkologii
ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin
Tel. 91 813 91 47
Wyślij e-mail

Oddział Onkologii Klinicznej

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego
ul. Dr Ludwika Rydgiera 15/17
86-300 Grudziądz
Tel. 56 641 44 65; 56 641 44 62
Wyślij e-mail

Klinika
Onkologiczna

Centrum Onkologii – Instytut
ul. Wawelska 15,
02-034 Warszawa
Tel. 22 570 92 14
Wyślij e-mail

Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań
Tel. 61 854 79 87
Wyślij e-mail

Oddział Onkologii Klinicznej

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
ul. dr K. Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin
Tel. 81 454 10 27
Wyślij e-mail

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Centrum Onkologii – Instytut
ul. Roentgena 45
02-781 Warszawa
Tel. 22 546 26 37

Klinika Onkologii i Hematologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel. 22 508 19 80
Wyślij e-mail

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Oddział Dzienny Chemioterapii
Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Tel. 32 278 93 65
Tel. 32 278 81 06; 32 278 81 07
Wyślij e-mail

Oddział Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej
z pododdziałem Chemioterapii Dziennej

Białostockie Centrum Onkologii
ul. Ogrodowa 12,
15-027 Białystok
Tel. 85 66 46 714
Wyślij e-mail